Innlandshus AS er sentralt beliggende i Moelv med opsjon på lokalene til tidligere Mjøsplast AS, som består av moderne produksjonslokale og kontorer.

Styret

Kjernekompetansen i Innlandshus AS er knyttet til gründers landmarks- og industrierfaring. Kompanjongene er begge bygningsingeniører med ansvarsrett. Arkitekt er knyttet til prosjektet. Innlandshus AS er startet med solid kompetanse innen prosjektering, industriell produksjon og markedsføring.

Per Knut Mølstad

Jostein Karlsen

Emil Ravnåsen

Innsatsfaktorer

  • Utnytte resultater fra forskning og utvikling
  • Redusere antall komponenter
  • Forenkle dokumentasjon
  • Rasjonell produksjon
  • Forbedre logostikk
  • Utnytte teknologi
  • Utnytte skogen som såstoffresurs