VEILEDNING 

Denne brukerveiledning tar for seg generell montering av Element CC 600 levert av Innlandshus AS. 

Ingen byggeprosjekter er like derfor skal veiledningen kun benyttes som et supplement til byggteknisk forskrift TEK 17, samt arbeidstegninger og øvrige anvisninger fra ansvarlig prosjekterende. 

Veiledningen gir ikke alle svar, men tar for seg de mest aktuelle løsningene. Merk at det til enhver tid er tiltakshaver/ansvarlig søker som er ansvarlig ovenfor myndig-hetene med hensyn til plan- og bygnings-loven. 

Vi forutsetter at tiltakshaver/søker/prosjekterende kontrollerer alle byggtekniske opplysninger og forutsetninger. 

Innlandshus AS påtar seg intet ansvar i forhold til bygningsmyndighetene. Veiledende prosjektering av bærekonstruksjoner kan gjøres av Innlandshus AS i samarbeide med underleverandører og samarbeidspartnere. 

Slik prosjektering skal alltid kontrolleres av ansvarlig søker/prosjekterende for byggesaker. 

Det kan være forhold ved den enkelte byggesak som Innlandshus AS med underleverandører ikke kjenner til og som kan ha betydning for dimensjonering og prosjektering. 

Vennligst påse at alle materialer er tilstede og planlegg nøye gjennomføringen av bygget. 

1. Element embalert på pall

 1. Halvpall - 4 Elementer
 2. Helpall - 8 elementer

Materialer til ett element

3 Stender 22 x 198 x 2400

3 losholt 22 x 198 x 556

2 Isolasjon 200 x 556 x 1175

1 Vindtett 12 x 600 x 2400

2. Plassering av element

 1. Innvendig gavel
 2. Utvendig gavel

3. Montering av gulv

Plassering av elementene på fundamentet.

Påfør fugemasse på sløyfene.

Ta ut isolasjon i annt hvert element.

Skru sammen elementene.

Plasser isolasjonen tilbake i elementet.

4. Montering av frontbord

Monter nedre frontbord 22 x 98. Påse at elementene blir liggende plant og rett.

 1. Frontbord
 2. Gulvelement
 3. Losholt
 4. Vindtett

5. Montering av frontbord 22 x 198 MM

6. Montering av gulvspon

7.

 1. Plasser element mot frontbord
 2. Skru sammen

8.

 1. Monter frontbord 22 x 198 x 100 m
 2. Skru sammen kontroller rette vinkler

9.

 1. Monter øvre frontbord 22 x 98 mm

10.

Snitt av gulv, vegg, tak.

Diffusjonsåpen folie monteres etter elementene.

Ved behov spør etter løsning på fundamnet, vindu, tak, innervegger mm.