BOLIGPROSJEKTET BESTÅR AV TO DELER 

  1. Basiselementet CC 600, utviklet med alle grunnfunksjoner til å bygge bolige systemet.
  2. Anvendelse av elementene i produkter basert på systemet.

Elementsystemet CC 600, 600 mm brede og høyde etter behov, er bygget på systematikk og rasjonalisert til få varianter.

Fordelene er bl.a:

  • Enkel produksjon
  • Enkel montering
  • Materialer av tre
  • Miljøvennlig
  • Fleksibelt
  • Rimelig

INNLEDNING

Kostnadsutviklingen i boligmarkedet signaliserer behovet for rimeligere boliger.

VÅR LØSNING ER GRØNNE BOLIGER

Materialvalget i vårt konsept er styrt av miljøhensyn. De fleste komponentene kommer fra skogen rundt oss, bearbeides og blir en naturlig del av kretsløpet. Kortreist, bærekraftig og bra for klima og miljø.

BYGGESYSTEMET CC 600

Våre grunnelement kan sammenlignes med LEGOKLOSSEN. Det viktige i utformingen gir opphav til svært mange kombinasjoner. Flere legoklosser av forskjellig utforming kan monteres sammen til et stort antall byggverk. Slik er det også med vårt byggesystem. Det viktige med teknologien er SYSTEMET som gir opphav til et mangfold av boligvarianter.

Byggesystemet CC 600 er konstruert med få, men gjentagende komponenter, standardisert til senteravstand C - C 600 mm, i gulv, tak og vegger. Rasjonell produksjon, med alminnelig tilgjengelige materialer som legger grunnlaget for effektivitet i alle ledd.

Materialene til byggesystemet kjøpes fra lokale samarbeidspartnere, som bl.a Hunton og Gausdal Landhandleri. Elementene settes sammen under kontrollerte former i fabrikk. Det gir nøyaktig og effektiv produksjon, en betingelser for enkel og rask montering.

Elementtykkelse fra 50 - 100 - 150 - 200 mm, lengde etter behov. Noen elementer lages med vindu og dør, tak og gulv er like. Kledning inn- og utvendig etter behov, isolasjon er trefiber og bindingsverk er i tre. Elementene kan monteres til ferdig seksjoner i fabrikk eller leveres flatpakket. Montasje i fabrikk er etter mønster fra bilindustrien.

Seksjonene trenger bare enkel fundamentering.

Hustyper som vil egne seg bygget med teknologien er bl.a: Mikrohus, påbygg, hjemmekontor, våtroms seksjoner, hytte, studentboliger, bolig m.m.

Byggesettene har eksport potensiale Gode innkjøp og rasjonell produksjon gir grunnlag for markedsinnflytelse.

Bilde av byggesettBilde av vegg